Jun 17, 2012

Build a customized Ubuntu distro (41/2009/TT-BTTTT)2012/6/17 Le Kien Truc <>
2006 thôi, nhưng có cái khác ubuntu đã có những nỗ lực rất lớn để có thể tạo một nét mới

Trúc muốn chơi thật để làm ra sản phẩm không?
Đây là ý tưởng.
Đã có người nhận build:

Mình sẽ run dự án này dạng cộng đồng.
Bản ISO build ra sẽ vừa khít với thông tư của MIC.

   Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2007
   Danh mục sản phẩm phần mềm nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước 
   bit.ly/KxwubX

# Bác nào muốn chơi mail offlist, đã có nhân sự khủng nhận lời.

Deadline 2012/06/21

Gói trọn trong một CD-ROM hay DVD iso

Customized iso có các gói và setting sau:

Ubuntu 12.04 Tiếng Việt
Gnome 3 Tiếng Việt, gnome-shell, gnome-tweak-tool
LibreOffice Tiếng Việt

Thunderbird Tiếng Việt
Firefox tiếng Việt
Chrome, Chromnium tiếng Việt
ibus-unikey

sudo apt-get install vlc
sudo apt-get install pidgin
sudo apt-get install gimp
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa

sudo apt-get install lo-menubar

sudo apt-get install xfce4
sudo apt-get install synaptic
sudo apt-get install cheese
sudo apt-get install libdvdread4
sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh

sudo add-apt-repository ppa:telepathy/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install empathy

sudo apt-get install gnome-sushi

sudo apt-get install inkscape

sudo apt-get remove nautilus-open-terminal

sudo apt-get install acroread

gnome screensaver

skype

Filezilla Tiếng Việt

Turn on hibernate

sudo apt-get install openjdk-7-jre icedtea-7-plugin

ubuntu-restricted
ubuntu-restricted-extras

apt-get update tính tới thời điểm tạo ISO
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

openshot, avidemux

Đổi default update server về
http://virror.hanoilug.org/

http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/

Change DNS to 8.8.8.8, 8.8.4.4

Yêu cầu thêm

1. Document lại cách làm (đơn giản thôi)
2. Lưu lại script build tự động
3. Output là .iso file

Next step:
4. Cũng nội dung customized dưới đây nhưng DE là Unity, KDE, Mate,
Cinnamon -> build thành ISO riêng

cf.
http://blog.sudobits.com/2012/04/14/10-things-to-do-after-installing-ubuntu-12-04/
http://www.thegeeksolutions.in/2012/04/essential-things-to-do-after-installing.html
http://www.unixmen.com/201204-top-things-to-do-after-installing-ubuntu-2/


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: