Mar 22, 2011

dong gop ung ho dong dat

Cầu mong nước Nhật sớm vượt qua sóng gió này.

No comments: