Jul 2, 2012

Re: mhst-2012-02: Về việc quản lý source code

Hi Ngọc và anh Quang,

Thanks Ngọc.

2012/7/2 Ngoc Dao <ngocdaothanh@gmail.com>:
> Em xem:
> http://www.olp.vn/mhst/
> thấy ghi:
> "Cuộc thi cũng đồng thời tạo cơ hội giao tiếp giữa sinh viên với cộng
> đồng nguồn mở trong nước và quốc tế, định hướng cách thức tiếp cận"

Website mới ở đây:
http://vfossa.vn/vi/mhst/

> Thật ngắn gọn và dễ hiểu, thì:
> GitHub = Google code + mạng xã hội
Thích nhất là clone trên git và github.

> Các công ty lớn đều đặt project open source của mình lên GitHub:
> * https://github.com/twitter
> * https://github.com/facebook
+1

> Các project nổi tiếng hầu như đều được đặt trên GitHub. Xem cái này là
> biết cộng đồng open source quốc tế người ta đang quan tâm cái gì, từ
> đó suy ra cái trend của đang đi về đâu:
> https://github.com/popular/watched

Có thể đánh giá độ thành công, thu hút của một dự án từ tiêu chí này.

> Vào trang chủ của Git, kéo xuống dưới sẽ thấy nhiều công ty lớn dùng Git:
> http://git-scm.com/
Nhiều nơi dùng git.
Mình cũng đang tính chuyển sang git (từ svn)

> Nếu Facebook là mạng xã hội lớn nhất thế giới dành cho người thường,
> thì GitHub là mạng xã hội lớn nhất thế giới dành cho lập trình viên.
> Dùng GitHub rất hợp với tiêu chí của MHST. Thông qua GitHub, MHST giúp
> sinh viên học sinh hiểu được tính xã hội của open source, định hướng
> cho sinh viên học sinh cách nắm bắt cái trend của thế giới là điều rất
> ý nghĩa.
+1

Cậu Tùng năm trước tham gia MHST của FPT Univ. nhận được học bổng master,
2 năm, của Panasonic, học ở Nhật, trị giá 80K USD.

Giá trị xã hội và các PR cũng khá quan trọng để đạt được mục đích trên.

>
> 3. Open source và mạng xã hội
>
> Nếu chỉ code một mình thì dùng Google code hay cái gì cũng được, nhưng
> một khi đã là open source thì ai cũng muốn code của mình dc nhiều
> người dễ dàng xem, share, sửa, clone ra, merge vào v.v. Nghĩa là tiêu
> chí xã hội được đặt lên rất cao.
+1

>
> GitHub có nhiều tính năng giúp lập trình viên giao tiếp với nhau một
> cách tiện lợi:
> https://help.github.com/articles/be-social
Nếu đã có activities trên github thì người tuyển dụng rất dễ check,
và người ứng tuyển cũng có nhiều lợi thế hơn.

> Nếu tổ chức seminar/training về cách dùng Git và GitHub, có thể rủ
> Duong Yang Ha Nguyen.

Dương cũng hỏi thăm Ngọc vài lần.

> Cậu này dùng Git cũng lâu rồi. Hồi lâu rồi em
> thấy trong danh sách committer của Git có người Việt. Nếu muốn sang
> thì có thể tìm mời người này.

git contributor là Nguyễn Thái Ngọc Duy
http://www.ohloh.net/p/git/contributors/1194000909437

>
> Nếu đã biết dùng SVN thì chỉ cần mày mò 1 tiếng là dùng được Git và
> GitHub ngay.
Với yêu cầu trong MHST, tự đọc tài liệu 1h là hiểu.

> Tất nhiên đào sâu vào thì cũng có nhiều ngóc ngách, nhưng
> thí sinh MHST chỉ cần dùng được ở mức căn bản là được rồi. Nếu tổ chức
> seminar/training nên chú ý chỗ này chứ không lại lan man không cần
> thiết.

Mình nghĩ point sang git's online help; lịch sự hơn thì làm cái
screencast hướng dẫn khoảng 15-60 phút là xong.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: