Oct 28, 2009

Chia se mot so kinh nghiem phong van

Chia sẻ một số kinh nghiệm phỏng vấn của bản thân.

1. Đọc kỹ trước CV của ứng viên, đặc biệt tìm hiểu về những công nghệ lạ mà ứng viên đề cập trong CV.
Việc này cần chuẩn bị trước. HungNV dành khoảng 15-30 phút cho việc này.

2. Hỏi người quen ở các công ty cũ của ứng viên (optional, nếu có thế)

3. Mạo đầu phỏng vấn bằng cách giới thiệu vị trí người phỏng vấn (chính mình), giới thiệu công ty,
   giới thiệu vị trí, nhân sự mà công ty đang cần
(AI-T tuyển tràn lan, không có tiêu chí rõ ràng gây khó khăn cho người phỏng vấn)

4. Di dần theo các điểm chính trong CV (đã tổng kết ở phần 1.)

5. Hỏi sâu và một dự án mà ứng viên cảm thấy tâm đắc nhất, qua đó nhìn ra:
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng quản lý
- Team work (khả năng giải quyễt xung đột trong team)
- Kỹ thuật nói chung (test, lập trình)
- Cách hiểu của ứng viên về quy trình phát triển phần mềm
- Khả năng chịu pressure của công việc


Nếu là sinh viên thì chỉ cần focus vào teamwork, các họat động ngoại khóa là đủ.

No comments: