Sep 23, 2011

7-zip: Is that popular on Linux?

Chào các bác,

7-zip: Có phổ biến trên Linux không?

7-zip rất tốt trên Windows:
- Hỗ trợ tiếng Việt
- Hỗ hợp hầu hết các archive formats
- Context menu right click: OK

Tình hình 7-zip trên Mac có vẻ bi đát,
p7zip: không có người build, website chết.
EZ7z: Không miễn phí
7zX: website chết.
# Người ta dùng stuffit hết rồi thì phải?

Trên Linux thì trước đến nay em vẫn dùng command line,
nhưng rõ ràng nếu là GUI thì tool nào đó tương tự như 7-zip vẫn tốt hơn

"Archive Manage" mặc định trong Ubuntu.

Em cũng muốn thử 7-zip trên Mac (và sau đó cả Linux)
Mong các bác chia sẻ kinh nghiệm

http://www.7-zip.org/download.html

BR,

Nguyễn Vũ Hưng

No comments: