Oct 28, 2011

Apple donates ALAC under Apache license

Chào các bác,

ALAC viết tắt của Apple *Lossless* Audio Codec, được Apple mở mã cùng với
bộ encoder và decoder dưới Apache license[1]!

Apple cũng công bố khá nhiều sản phẩm của họ dưới dạng open source như
Webkit hay CUPS,
là hệ thống in ấn mặc định trên hầu hết các Linux distros[2].

Apple said NO với Flash vì nó không phải là "mở"[3]
Sau đó, Flash được Adobe công bố định dạng (mở).

Thực ra, một chuẩn codec khác rất tốt, có cách đấy hàng chục năm - WMA
- giải quyết
trade-off giữa chất lượng âm thanh (lossy) và file size rất tốt, nhưng
rất tiếc đây là chuẩn
đóng trong khuôn khổ Windows Media framework, do đó nó chưa bao giờ là
đối thủ của mp3.

Licence là Apache, rất thoáng cho doanh nghiệp, nhưng patent là chuyện khác.
Mong các bác hiểu về patent chỉ giáo.

cf.
[1] http://opensource.apple.com/
[2] http://alac.macosforge.org/
[3] http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash#Format
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Audio

The Apple Lossless Audio Codec (ALAC) is an audio codec developed by
Apple and supported on iPhone, iPad, most iPods, Mac and iTunes. ALAC
is a data compression method which reduces the size of audio files
with no loss of information. A decoded ALAC stream is bit-for-bit
identical to the original uncompressed audio file.

The Apple Lossless Audio Codec project contains the sources for the
ALAC encoder and decoder. Also included is an example command line
utility, called alacconvert, to read and write audio data to/from Core
Audio Format (CAF) and WAVE files. A description of a 'magic cookie'
for use with files based on the ISO base media file format (e.g. MP4
and M4A) is included as well.

The Apple Lossless Audio Codec sources are available under the Apache
license. Details can be found here
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/

No comments: