Jan 17, 2012

How to report bugs effective (diet version)

Đây là cách viết bug report đơn giản và hiệu quả.

1. Summary: Sơ lược về lỗi
2. What did you do? Anh/chị đã làm thế nào mà lỗi xảy ra (tức là cách
tái hiện lỗi)
3. What happened? Lỗi xảy ra như thế nào? (chạy sai)
4. What should have happened? (Lẽ ra chương trình phải chạy thế này)
5. Và evidence (log, screenshot...) nếu có.

Tham khảo:
https://bugzilla.mozilla.org/enter_bug.cgi#h=bugForm|Firefox

No comments: