Feb 10, 2012

[HanoiLUG] [OT] malicious code in BKAV 2006?

[HanoiLUG] [OT]BKAV2006 chứa mã độc

Nguyen Vu Hung vuhung16plus at gmail.com
Tue Apr 14 14:58:41 ICT 2009

Previous message: [HanoiLUG] CentOS 5.3 update on Virror
(http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2009-April/005287.html)
Next message: [HanoiLUG] [OT]BKAV2006 chứa mã độc
(http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2009-April/005289.html)
Messages sorted by: [ date ]
(http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2009-April/date.html#5288)
[ thread ] (http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2009-April/thread.html#5288)
[ subject ] (http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2009-April/subject.html#5288)
[ author ] (http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2009-April/author.html#5288)

Em xin lỗi các bác vì đề tài OT này.

Cách đây không lâu, bản BKAV bị report là chứa mã độc[1],
nhà em có dùng AVG Free 8.5 và BKAV2006 rev 2222
khi scan bị báo ngay là chứa Trojan horse BackDoor.PoisonIvy.N[2]

BKIS khẳng định đó là false positive.
Em có email hỏi thẳng BKIS nhưng đã hơn 1 tuần chưa có hồi ấm.

Thực hư của vụ này em chưa rõ vì không có mã nguồn.
Hiện tại toàn công ty em đã tạm dừng sử dụng BKAV chờ cho đến khi
mọi việc rõ ràng hơn.

Bác nào có thông tin mong chia sẻ.

[1] http://www.baomoi.com/Home/CNTT/www.hanoimoi.com.vn/Phan-mem-Bkav-bi-nhan-nham-la-ma-doc/2598412.epi
[2] Cũng có người report tương tự ở đây
http://www.benhvientinhoc.com/dd/index.php?showtopic=99647

No comments: