Jun 25, 2012

Chuyển nghành Project Manager: Xây dựng vs. IT

Một người bạn của mình là trường hợp: Đã có kinh nghiệm làm quản lý trong nghành đầu tư, định giá và muốn chuyển sang làm (PM trong IT)

Điểm vấp phải của bạn này, qua trao đổi, mình thấy là:
- Suy nghĩ quy trình phát triển phần mềm (đơn giản) giống ý như xây dựng, lắp ghép nhà cửa
- Bỏ qua hoặc đánh giá thấp commnication complexicty, communication costs
- Coi nhẹ vấn về tích hợp hệ thống/module vốn là đặc thù (khó, dễ gây lỗi) của nghành phát triển phần mềm/hệ thống

Với PM đã có kinh nghiệm, mình nghĩ khi chuyển từ IT sang xây dựng sẽ dễ hơn so với việc chuyển ngược lại từ xây dựng sang IT.

Điểm khác biệt là những đặc thù nghành nghề, đòi hỏi kinh nghiệm và background kỹ thuật.

Nếu không có những kiến thức này sẽ xảy những vấn đề như:
- Problem solving kém/chậm
- Bị cấp dưới bị bợm :)
- Không đọc được báo cáo

ảnh: http://www.flickr.com/photos/62407456@N04/5686610042/

No comments: