Nov 5, 2012

Bạn nghĩ mình là lập trình viên, kỹ sư? Không có github account -> Bạn *không* tồn tại dưới con mắt người tuyển dụng. Bạn nghĩa mình là người chém gió nhưng không có slideshare account? Còn kém lắm :) http://news.cnet.com/8301-10797_3-57495099-235/forget-linkedin-companies-turn-to-github-to-find-tech-talent/ (thanks Hoang Minh Thang link này)

No comments: