Sep 17, 2013

12 công thức thành công của Alex Ferguson

Alex Ferguson chia sẻ kinh nghiệm dẫn dắt Manchester United đi tới thành công.
Điểm mình kết là ứng xử của Ferguson khi phải đối mặt với một nhóm toàn triệu phú gây áp lực và dẫn dắt một đội bóng toàn siêu cao đủ tài tật.
http://hbr.org/2013/10/fergusons-formula/ar/pr


No comments: