Sep 5, 2013

Winrar 5.0 is out (for Linux and Windows)

Winrar 5.0 (format) ra lò. Đây là phần mềm nén dữ liệu nhanh, tỉ lệ
nén cao, foot print nhỏ, được dùng rộng rãi, ngay cả ở Việt Nam.

Nén bằng RAR format thì mình không dùng, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải
sài Winrar trên cả Windows và Linux dù 7-zip là tool mặc định của
mình.
http://rarlab.com/rarnew.htm

No comments: