Jun 1, 2010

Mẹo vặt nâng cao năng suất

1. Dành thời gian tỉnh táo nhất trong ngày để check email (8h - 9h).
Xử lý ngay những email, công việc gấp hoặc có thể giải quyết ngay.
Queue những công việc "dài hơi" và note trong sticky memo.
-> http://www.forest.impress.co.jp/lib/dktp/calclock/tag/husentyou.html

2. Liệt kê những công việc cần làm trong stiky memo để dễ dàng theo dõi.
Đặt độ ưu tiên cho các task này và xử lý theo thứ tự ưu tiên.

3. (Cố gắng) giải quyết trọn vẹn 100% công việc đã liệt kê trong ngày,
trước khi ra về.

4. Sắp xếp giao việc cho người khác ("đá bóng") hợp lý nhất.
Tuy nhiên, không để mất quyền chủ động. Luôn nắm được tiến độ và hỗ trợ.

5. Phân chia email theo thư mục, tags các email theo màu đỏ (urgent, phải làm ngay),
Màu xanh (TODO, phải làm trong ngày).

6. Kết hợp ThunderBird và Lightning quản lý các cuộc hẹn, công việc
trong một ngày cũng như trong tuần.

7. Memo, email confirm lại nếu khách hàng trao đổi bằng điện thoại hoặc
trao đổi miệng trực tiếp.

No comments: