Jun 2, 2010

Mười phẩm chất của một kỹ sư1. Năng khiếu phân tích: Luôn luôn phân tích, để tâm tới vấn đề và cải tiến nó. 
Nghĩa là, người kỹ sư phải có tính "tò mò", luôn tìm hiểu và học hỏi

2. Chú ý tới chi tiết (tiểu tiết): Phải luôn chú ý tới những chi tiết nhỏ nhất, 
những sự cố hay quan sát dù nhỏ nhất. Đôi khi, những chi tiết nhỏ này là 
"ánh sáng cuối đường hầm" dẫn tới giải pháp giải quyết vấn đề.

3. Khả năng giao tiếp: Có thể giao tiếp với các kỹ sư hay người làm kỹ thuật
 bằng ngôn ngữ kỹ thuật chính xác. Đồng thời phải có khả năng diễn đạt cùng 
nội dung kỹ thuật bằng ngôn ngữ "phi kỹ thuật" để ai cũng có thể hiểu vấn đề. 
Kỹ năng này đòi hỏi cả khả năng nói và khả năng viết.

4. Luôn luôn học hỏi công nghệ mới để tránh tụt hậu. Đặc biết với ngày IT,
 các công nghệ mới ra đời hàng tuần đòi hỏi người kỹ sư phải tìm hiểu nhanh 
các công nghệ này.

5. Sáng tạo: Có khả năng nghĩ ra những giải pháp và đề xuất sáng tạo để 
làm cho hệ thống đã có hoạt động tốt hơn.

6. Suy nghĩ logic: Đây là khả năng cần nhất trong các khả năng người kỹ sư 
cần có. Nó là khả năng hiểu một hệ thống phức tạo và phân tích vì sao 
sự cố xảy ra.

7. Giỏi toán: Khả năng này là thiên bẩm đối với một số người. Tuy nhiên có 
thể đào tạo được. Không có cơ sở vững chắc về toán, người kỹ sư không 
thể hiểu các tính toán hay thuật toán phức tạp.

8. Khả năng giải quyết vấn đề: Phân tích, bóc tách vấn đề để chỉ ra nguyên nhân 
vấn đề nằm bộ phận nào của hệ thống. Workaround là cách giải quyết biểu hiện 
của vấn đề trong khi "fix" là sự giải quyết triệt để tận gốc nguyên nhân vấn đề.
Người kỹ sư cần hiểu sự khác nhau của hai phương pháp này, sử dụng đúng lúc, 
đúng chỗ và đánh giá được hậu quả tiềm năng sau khi vấn đề được giải quyết.

9. Teamwork tốt: Người kỹ sư tốt hiểu rằng họ là một mắt xích trong một cỗ máy.
 Cố máy này hoạt động tốt hay không phụ thuộc vào tất cả các mắt xích. Các mắt 
xích cần hỗ trợ nhịp nhàng với nhau nhưng bản thân từng mắt xích cũng cần 
hoàn thiện để tránh gây ảnh hướng xấu tới các mắt xích khác.

10. Kiến thức cơ bản: Hiểu biết rộng với nhiều ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, 
hệ thống hay được sử dụng.

Tham khảo: http://www.engineeringschools.com/engineering-top-10.html

1 comment:

Lâm Duy Kjên said...

e có 1 thắc mắc. Ở điều 10: hiểu biết nhìu ngôn ngữ lập trình....
=> vấn đề ở chổ, thời gian của 1 người là có hạn. Vậy thay vì bỏ thời gian ra để nắm vững nhìu ngôn ngữ, tại sao ko thể chuyên chúc 1 hay tối đa là 2 ngôn ngữ, rồi dựa vào đó mà tìm hiểu ngược trở lại bản chất của lập trình » tóm gọn lại là: nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.

A cảm thấy suy nghĩ em đúng hay sai?
Cám ơn!