Sep 29, 2010

Lập trình không lỗi

"Lập trình không lỗi" là việc gần như không thể làm.
Ngay cả những công ty lớn và những lập trình viên siêu việt cũng gặp lỗi
vì họ không thể vượt qua quy luật:

"Mọi chương trình đều có ít nhất một lỗi".

Hệ quả: Nếu fix được "lỗi cuối cùng", sẽ xuất hiện "lỗi cuối cùng" tiếp theo.

Tips để lập trình ít lỗi hơn:

1. Architect it beautifully
-> Thiết kết dễ hiểu, đơn giản.
Nếu làm việc trên một hệ thống có sẵn, cần hiểu kỹ cấu trúc của hệ thống này.

2. Look at every single line of code and ask yourself "how could this go wrong?"
-> Kiểm lại lại từng dòng code.
Nói cách khác: Tự review code của chính mình.
# Trên thực tế, không phải mọi team đều có thời gian để review chéo code.

3. Keep careful track of your screwups in 2 and build systems to avoid them
Quản lý môi trường: Một version cũ, ngay trước đó, và version hiện tại.
Kết hợp sử dụng software configuration management software (như subversion)
để quản lý mã nguồn: Hôm qua code chạy được, nhưng không nay thì không? Vậy nguyên nhân ở đâu?

cf. http://inamidst.com/topic/bugfree

No comments: