Nov 28, 2010

Khả năng

1. Chiều lòng khách hàng
2. Hỗ trợ tới mức kỹ thuật tới nhân viên cấp duới khi cần thiết
3. Khả năng ngôn ngữ Anh/Việt/Nhật (duy nhất), khả năng trình bày
4. Quản lý nguồn thông tin bằng các công cụ cần thiết
5. Gây ảnh hưởng gián tiếp
6. Chat có nội dung và không có nội dung
7. Chịu dựng áp lực công việc (kể cả mắng chửi :D)
8. Thay thế 4 người (2 quản lý trung gian và 2 phiên dịch viên) :)

No comments: