May 2, 2011

Xay dung cong dong (mailing list)

Mình nghĩ thế này:

SGLUG chưa đủ mạnh (ít người), do đó cần khuyến khích chủ đề đối thọai, trao đổi

Note: Đối thoại: 2 người, trao đổi: nhiều người.

Trong một list có rất nhiều expert nhưng không ai phát ngôn thì list đó cũng chết.

Với anh, thỉnh thoảng vẫn phải gửi bài "giật tít" để mọi người có cái đọc,
có cái suy nghĩ và có cái mà trả lời.

Tác dụng của "giật tít" đôi khi là gián tiếp. Người ta không trả lời trực tiếp email
"giật tít" và sẽ post chủ đề khác, hot không kém.

No comments: