Jun 28, 2011

Xu ly troll

Post dưới đây của em có vấn đề: negative comment, tự đội mũ list admin để ra lệnh cho người khác.

Đây là cách xử lý troll:
http://shlomifish.livejournal.com/909.html

Ví dụ:
Vì lưu lượng email của hanoilug ít nên anh vẫn duy trì những topic sinh ra troll hay debate cực hot
như: So sánh C++, Java, Scale và so sánh distros...

Troll nhạy cảm, phải control được.

No comments: