Sep 5, 2011

Test Driving Linux: From Windows to Linux in 60 Seconds

Chào các bác

Sau 20 năm phát triển, Linux và các phần mềm mã mở chạy
trên đó đã sẵn sàng giúp người dùng chuyển hẳn từ Windows.

Vấn đề ở đây không là sự khó dùng của Windows mà là thói
quen có sẵn của những người dùng Windows.
Họ sẽ không có khó khăn gì nếu quên được hẳn Windows
cũng như những phần mềm và định dạng trên hệ điều hành đó.

Điều này nghe có vẻ không khả thi nhỉ?

Dù sao thì dù, quyển sách này hướng dẫn người dùng thông thường
chuyển từ Windows sang Linux trong vòng chỉ 60 giây.

http://commons.oreilly.com/wiki/index.php/Test_Driving_Linux

# Thanks bác Nghĩa về link này.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung

No comments: