Sep 16, 2011

Tính "nhân văn" (?) của Debian (Social Contract)

Kính gửi anh Lê Trung Nghĩa, anh Nguyễn Hồng Quang và các anh chị,

Em đọc Debian Social Contract và thấy họ để cửa mở cho sự hợp tác với
non-free software.

Cho tới nay, Debian vẫn là một trong những distro lâu đời và có uy tín nhất
nên em nghĩ lý do mix triết lý thứ 1-4 với triết lý thứ 5:"non-free" có
lẽ hơi khó giải thích.

# IMO, Ubuntu kế thừa triết lý thứ 5 này khá tốt.

BR,

Vũ Hưng ,

http://en.wikipedia.org/wiki/Debian_Social_Contract
http://www.debian.org/social_contract
Ensuring that the operating system remains open and Free.
Giving improvements back to the community which made the operating
system possible.
Not hiding problems with the software or organization.
Staying focused on the users and the software that started the
phenomena.
Making it possible for the software to be used with non-free software.

No comments: