Mar 12, 2012

Trend of Việt Theo

Chào các anh chị,

Theo Google, xu hướng phát triển của Việt Theo rất tốt.
http://www.google.com/insights/search/#q=vi%E1%BB%87t%20theo&cmpt=q

Theo thiển ý cá nhân tôi, có rất nhiều điều thú vị ở đây:

- Viettel (à quên, Việt Theo) chưa theo kịp được xu hướng đánh giá
trending của Google
- Các chuyên gia ngôn ngữ nước nhà chưa vượt qua được khả năng đánh
giá của Google.
(Ít nhất là chuyện word segmentation và Việt Hóa ở đây)
- Google rất rộng lượng
- Viettel nên đăng ký thương hiệu "Việt Theo" chả lại mất tiền tỉ mua
lại như BKAV thì nguy.

Chúc các anh chị một tuần làm việc vui vẻ.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/

No comments: