Jun 12, 2012

Vài điểm về LibreOffice và OOo

Mình có tổng kết lại một số điểm về LibO và OOo trên blog cá nhân, các
bác tham khảo:

Compare LibreOffice and Apache OpenOffice
http://libo-vi.blogspot.jp/2012/05/compare-libreoffice-and-apache.html

Numbers of devs working on LibreOffice and AOO -> LibO nhiều hơn hẳn
http://libo-vi.blogspot.jp/2012/05/fwd-libreoffice-marketing-numbers-of.html

LibO hỗ trợ ODF up to 1.2,
# MSO không implement đúng ODF 1.2 và cả OOXML - một chuẩn do MS đề xuất
http://libo-vi.blogspot.jp/2012/04/libreoffice-ho-tro-chuan-quoc-te-odf-12.html

Chính phủ Đan Mạch dùng LibreOffice và tiết kiệm 1.5 triệu USD mỗi năm:
http://libo-vi.blogspot.jp/2012/03/rethinking-it-field-saves-danishs.html

Chính phủ Đức công nhận, sử dụng và bảo vệ bằng luật LibreOffice
http://libo-vi.blogspot.jp/2012/03/chinh-phu-duc-chinh-thuc-cong-nhan.html

LibO có 2000 tình nguyện viên, 400 contributors sau 18 tháng
(trong khi Apache OOo bị đình phát triển một thời gian dài, được back
bởi IBM (China))
http://libo-vi.blogspot.jp/2012/03/libreoffice-sau-18-thang.html

LibreOffice có tương lai hơn OOo
http://libo-vi.blogspot.jp/2011/06/openofficeorg-worries-about-libreoffice.html

No comments: