Jun 11, 2012

xvnkb updated after 6 years

xvnkb rất stable, khó cài đặt (nhưng dễ dùng).
Vì lý do này mà xvnkb ít được ưa chuộng như x-unikey.

No comments: