Aug 20, 2012

Semi-OT: "Phim sét"

Chào các bác,

Các bác search thử từ "phim sét" ở Google. Kết quả ra kha khá.

Vì sao không dịch "sex" (tiếng Anh) sang "sét) Tiếng Việt cho dễ hiểu nhỉ?

Em nghĩ một bộ phận lớn người Nam Bộ dùng theo cách này.

Cũng có thể dịch "gender"/"sex" thành "sét" tùy context
(thay vì "tình dục" hay "giới tính")

Btw, "gà tơ" (kiểu như "trai tơ") được dịch sang tiếng Anh - như một số nơi ở Tây - là,
"gà chưa quan hệ tình dục"

Chúc các bác có một tuần làm việc vui vẻ và hy vọng chuyện nghiêm túc này
hỗ trợ tích cực cho công việc dịch thuật.


--  Best Regards, Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng ) vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16. http://www.facebook.com/nguyenvuhung Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/ Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/ Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/ Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/  Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: