Nov 12, 2012

Văn hóa hắt xì hơi của người Nhật Bản

Nhật Bản: Khi hắt xì hơi phải lấy tay che (đặc biệt là con gái), không
làm "mất trật tự", phát ra tiếng động.
"Tây": Lấy cánh tay che?

cf. http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1376994523

Credit: http://www.flickr.com/photos/motoshi/6435506537/

No comments: