Feb 4, 2013

Sony dừng sản xuất MD (MiniDisc) sau 20 năm


Có lẽ không hẳn vì MD hết tuổi đời sản phẩm sau 20 năm (từ 1992 tới 2002), hay vì Apple/iPod giết chết Sony/MiniDisc (player), mà chính vì (more open and popular) MP3 format được chấp nhận rộng rãi hơn (exclusively format) ATRAC audio data compression.

Nhà mình vẫn còn một này làm kỷ niệm :)

cf.
http://www.guardian.co.uk/music/musicblog/2012/sep/24/sony-minidisc-20-years
http://www.bbc.co.uk/news/technology-21297024

No comments: