May 18, 2013

Re: [ict_vn: 764] Nhan dam ICT: Cong nghiep CNTT

Gửi anh Lợi và các anh chị,

Em xin phép được góp vui một chút.

Vào 09:35 Ngày 18 tháng 5 năm 2013, Le Van Loi <levanloi@itb.com.vn> đã viết:
> Dear các anh/chị
>
> Tôi thấy độ này hay nói đến công nghiệp CNTT/ công nghiệp phần mềm/công
> nghiệp nội dung số. Nhưng chúng ta hiểu nó như thế nào?

A. Em nghĩ từ "công nghiệp" (tiếng Việt) ở đây bị dùng theo kiểu PR.

> Theo thiển ý của tôi, công nghiệp là một ngành nào đó sản xuất ra hàng loạt.
Trong định nghĩa "industry" (công nghiệp) ở Wikipedia không bao hàm
nghĩa "hàng loạt".

> Ví như công nghiệp thép sản xuất hàng loạt thép, công nghiệp ô tô sản xuất
> ra hàng loạt ô tô, v.v...

Từ "công nghiệp" trong đó, IMO, chỉ dùng với nghĩa "sự sản xuất".

B.
Đặc biệt của phần mềm là không tồn tại vật lý, có 1 rồi thì copy thoải
mái mà chả sợ mất/thiệt/tốn kém tí nào.
Em ít thấy ai nói đến "sản xuất hàng loạt" phần mềm/nội dung số.

>
> 1./ Nếu theo cách thô thiển đấy thì công nghiệp CNTT sản xuất ra hàng loạt
> CNTT, công nghiệp phần mềm sản xuất ra hàng loạt phần mềm, công nghiệp nội
> dung số sản xuất ra hàng loạt nội dung số, ...
Xem A. ở trên.

> 2./ Trong công nghiệp, lại có khái niệm máy cái. Máy cái sản xuất ra loạt
> các máy khác. Và các máy khác đó sản xuất ra sản phẩm (thép, ô tô, phần mềm,
> nội dung số, ...).
Xem B. Phần mềm và nội dung số không tồn tại vật lý.

> 3./ Không phải ai cũng làm ra được máy cái. Vinh hạnh này chỉ dành cho một
> số công ty thuộc một số nước "tân tiến" như Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức, ...
Trong IT, em thấy Đức, Mỹ làm "máy cái" nhiều.

> 4./ Đa phần các nước khác mua sản phẩm đã được máy cái đẻ ra và đem về sản
> xuất ở nước mình. Ví dụ như mua dây chuyền ô tô về để sản xuất một loại ô tô
> nào đó.

IT ở Việt Nam mình cũng tương tự.

Ví dụ:
- Dự án thư điện tử cấp tỉnh
- Em hy vọng cái "máy cái" này sẽ nhân rộng hàng loạt ở 6x tỉnh thành
(Ở đây, Zimbra và bộ build của nó là máy cái)

http://mic.gov.vn/Uploads/manguonmo/3.%20Thu%20dien%20tu%20cap%20Tinh.zip
Giải pháp này (file .zip ở trên) có size là 1.2GB sau khi zip.
Đây là size khủng khiếp để chứng minh rằng nếu VN cứ code từ đầu,
trung bình một ngày/một người/50 dòng code
thì chắc không mơ được một giải pháp "to" như thế.

>
> 5./ Nói đến máy cái phần
> mềm chúng ta cũng đã mơ (tưởng) ... nhưng mãi vẫn chưa thành hiện thực.

Trong IT có những cái giống giống máy cái.

Em dùng một vài phần mềm ERP/BPM (Business Process Management):
1. Đầu vào:
Quy trình (ví dụ là "một cửa")
2. Đầu ra:
- Phần mềm xử lý quy trình đó
- Hoặc code được sinh ra theo quy trình, có thể tự do tùy biến

Không rõ có khớp ý anh Lợi không?

Làm bàn: Về mặt kỹ thuật, nếu mô hình hóa được nghiệp vụ thì làm phần
mềm không khó.

> 6./ Theo ý kiến riêng tôi, chúng ta không nên làm HĐH, hay CSDL bản thể
> (ontology databases), hay Web ngữ nghĩa (semantic webs), … Những cái đó để
> cho các đại gia trên thế giới làm, tầm vóc họ khác và trách nhiệm, tham vọng
> của họ cũng khác.
Ở VN thì đi dùng luôn và tích hợp để giải quyết những yêu cầu cụ thể.
Em nghĩ không/chưa cần mất công phát minh lại cái bánh xe.

> 7./ Tôi thấy công nghiệp nội dung số "đầy tiềm năng". Lấy 1 ví dụ cho vui.
> Giả thiết chúng ta có một đám mây sách giáo khoa (textbooks cloud) tại địa
> chỉ textbooks.vn.

Em chỉ mơ 90,000,000 máy tính bảng + 01 bộ sách giáo khoa điện tử thì tiết kiệm
và tiện lợi biết bao.

Biết đâu một ngày nào đó nhóm "Cánh buồm" làm được 1/2 việc này?

> 8./ Outsourcing: Lấy ví dụ là 1
> lập trình viên đem về doanh thu US$100,000/năm
Với outsource, em nghĩ con số sát thực tế là khoảng
$10,000-$15,000/năm/đầu người,
sau khi đã trừ các loại chi phí.

Nếu làm được sản phẩm, dịch vụ thì mới ăn thua.
Outsource chỉ được cái là đều, ít rủi ro.

>
> Tôi mong các lãnh đạo, các đại gia trên diễn đàn này thứ lỗi nếu có gì không
> phải trong các "bàn loạn" ở trên.
>
> Các bác thứ lỗi cho là ngồi ăn xó bếp nói chuyện triều đình.
>
> Nhưng trên diễn đàn này dông dài là … mua vui mà :-)
>
> Các anh/chị nào không quantâm vuilòng bỏqua - xin cảmơn.
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source,
Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.

4 comments:

Anonymous said...

Wоω! This blog lоoks just like my οld
one! It's on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

Also visit my blog Hypothyroidism Treatment

Anonymous said...

My pгogгammer is trying tο convince me to movе to .
nеt fгom PHP. I have always dіslikеd
the idea because οf the expеnses.
But he's tryiong none the less. I'vе been usіng WordPress on seѵeral websites for about a yeaг and am
anхіοus about ѕwitching tο anotheг platfοrm.

I have heard gоod thingѕ аbout blogenginе.
net. Is therе a way I сan transfer аll my ωordpress posts into
it? Аny κind of help would be grеatly apрreciated!


Fеel free to visit my blοg ρost Hypothyroidism Treatment

Anonymous said...

A lot of you would in essence be utilizing energy,
it couldn't cost a much.

Here is my site - adwokat warszawa

Anonymous said...

If you need to get into camping, then congratulations, you have selected a great sports
activity! Whatever precautions you apply, rusting
can seriously start.

Here is my webpage - adwokat warszawa