Oct 22, 2014

Trung tâm dữ liệu VCCorp bị tin tặc tấn công

Cuộc tấn công tới VCCorp vào giữa tháng 10 vừa quan đến từ một nhóm người có chuyên môn, quy mô lớn, rất chuyên nghiệp có khả năng lớn từ nội bộ tập đoàn. VCCorp bị cài cắm mã độc từ rất lâu trên 1000 (một ngàn) thiết bị của nhân viên VCCorp, bao gồm cả nhân sự cao cấp.

Các đợt tấn công:
1. Xóa DB, có tính phá hoại, đặc biệt nghiêm trọng
2. Xóa source
3. Thay đổi DNS/domain

Cảnh báo của C50:
4. Doanh nghiệp cần áp dụng chuẩn bảo mật ISO27001
5. Sử dụng phần mềm bản quyền (không dùng phần mềm lậu)
6. Đặc biệt lưu ý phishing

http://youtu.be/HLE3psWrejc


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: