Mar 3, 2011

Doi dieu ve chuan va lam chuan

Chào chú Việt và các anh chị

Vâng, việc bỏ dấu vẫn bỏ ngỏ.
Tạm thời các dự án mã mở chọn bỏ dấu kiểu cũ làm chuẩn (de facto)

Thứ tự từ điển: Cũng chưa có chuẩn; đang được bỏ ngỏ.
Cháu đề xuất (và lập trình viên sẽ cũng làm như thế, vì họ lười):
So sánh thứ tự HEX code.

Đây là hai vấn đề khác nhau nhưng có điểm chung:
Hình như ở Tây có đi top-down từ chuẩn tới cụ thể,
còn ở ta thì "muốn thế nào cũng được".

Unicode (encoding) chỉ là encoding; thứ tự từ điển ra sao là
do ta định nghĩ (có thể theo thứ tự so sánh HEX code)

Cháu nghe kể vui rằng để mua một cái ghế trong một bộ nào đó,
thủ tục mất 1 tháng.

Đấy là chưa nói đến thủ tục liên bộ (Văn hóa, Thể thao, Du lịch
và Thông tin Truyền thông) để tạo ra một chuẩn IT về ngôn ngữ
chắc không khả thi chút nào.

Độc tài:
Ở Libi độc tài có lẽ là do dân trí thấp.

Dân chủ:
500 nghị viên quốc hội Bắc Triều Tiên biểu quyết dân chủ
nhưng kết quả có thể vẫn mờ vì... dân trí thấp.

Kỹ trị:
Khó quá vì chuyên gia khó vào quốc hội quá.

Vô vi nhi trị:
Quay lại vấn đề chính, cháu thấy cứ để cộng đồng tự quyết định
chuẩn có lẽ sự cân bằng sẽ công minh nhất (bởi "bàn tay vô hình").

Nguyễn Vũ Hưng

Vào 06:33 Ngày 01 tháng 3 năm 2011, đã viết:

  Chào các chị các anh,

   Hôm trước diễn đàn ta có bàn tới việc hài dấu và IT. Tôi nghĩ việc này trong khi các nhà ngôn
  ngữ cãi nhau chưa xong, cánh IT ta đành chịu khó thay đổi một dòng lệnh vậy.

   Tuy nhiên, khi tra từ điển thấy vấn đề không đơn giản như thế. Hài dấu sẽ ảnh hưởng tới trật tự
  từ điển. Mà đã gọi là "điển" không đơn thuần là việc cãi cọ "ý tôi ý anh".

   Từ điển Thiều Chửu tách ra để phụ âm Nh sau Ng sau N. Như vậy Nụ, Nó đứng trước Ngu và đứng
  trước Nhà. Như vậy quy tắc tra từ theo ký tự từ trái qua phải sửa lại khá phức tạp. Sửa thuật
  toán không thành vấn đề lắm. Nhưng mấy bữa nữa các bác ngôn ngữ lại ra một phát kiến mới thì
  các ứng dụng CNTT lại lủng củng.

   Vấn đề Unicode dựng sẵn hay tổ hợp có lẽ cũng liên quan tới vấn đề trật tự từ điển. Anh chị nào
  có hứng thú cao đàm nhã luận xin bàn thêm ở Diễn đàn thế giới chữ cho đỡ lạc đề ở đây. Tôi vừa
  mới mở một thread về topic này
  http://thegioichu.com/Forum/tabid/58/forumid/10/postid/833/scope/posts/Default.aspx#833

  Aiviet

No comments: