Mar 2, 2011

Notes on Bug tracking system, project management system

(2011/03/02 16:11), HongThanh Dao wrote:
> 2011/3/2 Truong Anh. Tuan 
>
>
>     Để làm bug tracking, nhất là cho các FOSS projects, cứ BugZilla mà chơi,
>     có gì mà phải nghĩ ngợi, lưa chọn ;)
>
>     Kind regards,
>     Tuan
>
>
> Không hẳn: Nếu người dùng không chuyên, thậm chí đến email còn hầu như chưa dùng bao giờ thì bugzilla quá phức tạp!
Bugzilla: Phần mềm quản lý lỗi (rất ngon)

Redmine: Phần mềm quản lý dự án cộng cộng nhiều chức năng khác,
Trong đó có chức năng quản lý lỗi (cài mặc định) có thể tùy biến rất tốt,
làm cho Redmine không khác gì Bugzilla.

2 comments:

minh hang Vu said...

anh có thể nói rõ hơn về Bugzilla giúp em được không. em đang cần gấp! Thank you so much!

vuhung said...

Bạn Minh Hằng vào đây trao đổi nhé

https://www.facebook.com/groups/vietlug/