Jan 3, 2012

Vietnamese Free and Open Source Software Association has been founded

Đại hội thành lập VFOSSA:
Địa điểm: Viện Tin Học Pháp Ngữ, 42, Tạ Quang Bửu
Thời gian: 9-12h, thứ 7 14/1/2012

-----

Đại hội thành lập Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam tổ chức
vào ngày 14/1/2011 tại Hà Nội

Ngày 29/12/2011 tại Hà Nội, Ban trù bị Đại hội thành lập CLB Phần mềm
tự do nguồn mở Việt Nam - PMTDNM Việt Nam (VFOSSA) đã họp chuẩn bị cho
công tác tổ chức Đại hội thành lập.

Ban trù bị đã quyết nghị:

1/ Ngày và nơi tổ chức Đại hội: từ 9-12h ngày thứ bảy 14/1/2012 tại
Hội trường Viện Tin học Pháp ngữ, ngõ 42, Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà
Trưng, Hà Nội.

2/ Đây là đại hội đại biểu toàn quốc của VFOSSA, thông báo về Đại hội sẽ
được công bố rộng rãi trên các diễn đàn FOSS của Việt Nam và trên báo
TH&ĐS số tháng 1/2012. Giấy mời dự Đại hội sẽ được gửi đến các cơ
quan, đơn vị có liên quan. Đăng ký đại biểu dự đại hội theo hình thức
trực tuyến trên website của VFOSSA.

3/ Ban trù bị cũng phân công cụ thể các công tác : Quảng cáo, trang
trí, xin tài trợ cho Đại hội; chuẩn bị chương trình hành động cho
VFOSSA; thiết kế Logo cho VFOSSA; ra mắt Website, email, đăng ký
online VFOSSA; dự thảo điều lệ VFOSSA và công tác Truyền thông, báo
chí đưa tin về Đại hội

4/ Về nhân sự cho BCH VFOSSA, dự kiến sẽ có 1 Chủ tịch, 2 PCT (1 phụ
trách hoạt động và 1 phụ trách truyền thông, tiếp thị) và dự kiến bầu
10-15 ủy viên BCH.

Qua thông báo này kêu gọi các tổ chức, cá nhân đang làm việc, sáng
tạo, nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo về PMTDNM đăng ký tham gia làm
hội viên VFOSSA để cùng sát cánh phát triển và ứng dụng rộng rãi PMNM
tại Việt Nam.

Tin từ Chi hội PMNM Việt Nam

Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA)

Là chi hội TW thuộc Hội Tin học Việt Nam từ tháng 11/2011. Trong một
thời gian dài hoạt động sôi nổi và đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp
phát triển và ứng dụng rộng rãi PMNM tại Việt Nam. CLB được hình thành
từ các tổ chức và cá nhân tích cự từ các diễn đàn HanoiLux, SaigonLux
.... và có các nhóm thành viên ở rất nhiều các tỉnh, thành phố và các
ngành kinh tế xã hội. Ngoài các hoạt động trao đỏi trên diễn đàn,
VFOSSA còn là người khởi tạo cùng Hội Tin học Việt Nam Cuộc thi Mùa hè
sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở (từ 2009) cho sinh viên Việt
Nam; chủ trì thi kỹ năng PMTDNM là môn thi chính thức trong Olympic
Tin học sinh viên Việt Nam. Các hoạt động và nỗ lực của VFOSSA đã có
ảnh hưởng sâu rộng đến phát triển và ứng dụng PMNM tại Việt Nam.

Trong hội nghị hiệp thương thành lập CLB VFOSA đã nhất trí bầu ông
Nguyễn Hồng Quang làm Chủ tịch lâm thời VFOSSA, trong Đại hội VII Hội
Tin học Việt Nam ông Nguyễn Hồng Quang đã được bầu vào BCH nhiệm kỳ
VII VAIP và được bầu làm Trưởng ban Kiểm tra Họi Tin học Việt Nam.

http://www.vaip.org.vn/default.asp?page=newsdetail&newsid=9369

No comments: