Feb 27, 2012

Ngu phap tieng Viet

> Lại câu chuyện thuật ngữ ;-) Phần sau là chuyện vui.
>
> Ta hay nói: Đất nước ta, xã hội ta tiến lên Chủ nghĩa xã hội.
>
> Một bác thứ trưởng bảo: sao đất nước, xã hội lại tiến lên một cái Chủ
> nghĩa nhỉ? Chưa bàn chuyện cái đích đó đúng hay sai, cách viết đã có vấn
> đề rồi. Đúng ra, về mặt ngôn ngữ, phải là: Đất nước ta, xã hội ta tiến
> lên Xã hội Xã hội Chủ nghĩa, chứ nhỉ?

+1, một "xã hội có tính chất xã hội chủ nghĩa".

Xã hội chủ nghĩa: Bê nguyên xi tiếng Trung Quốc, ngữ pháp tiếng Trung Quốc.
Nghĩa của từ này: Một chủ nghĩa có tính xã hội.

Thực ra, khi chuyển sang tiếng Việt, phải nói là "Chủ nghĩa xã hội" mới đúng
ngữ pháp tiếng Việt.

Cơ mà người Việt cứ dùng lẫn "xã hội chủ nghĩa", "chủ nghĩa xã hội"
làm người đọc lẫn lộn (nhưng được cho phép) không rõ "xã hội" và "chủ nghĩa"
cái nào bổ nghĩa cho cái nào.

Chuyện tương tự cho tiếng Anh, ví dụ như "Funtion design", "design function" :)
Anh em lập trình viên chí là hay gặp phải lỗi này.

> Dưng mà cả hệ thống chính trị, cả đất nước này hình như đều "tiến lên
> Chủ nghĩa xã hội" hết cả :D

Tiếng Việt có kiểu nói tắt như thế anh ạ.

Ví dụ:
Đại hội VI chỉ ra rằng "mười năm qua, chúng ta đã trả giá đắt để thu
được những hiểu biết và kinh nghiệm ngày nay"

Bây giờ là chuyện chủ ngữ anh ạ :)

No comments: