Feb 28, 2012

Open an 200MB Excel file with LibreOffice 3.4.4

LibreOffice 3.4.4 mở được một tệp Excel (.xls) file trên máy core i5
2.3GHz, 4GB RAM. Thời gian mở là 10 phút :)

MS Excel 2003 trên cùng spec mở được file trên với thời gian khoảng 2 phút.

Không hiểu ai có thể tạo một tệp Excel nặng tới 200MB như thế?
Sao không dùng DB (như MS Access như LibreOffice Base) cho dễ quản lý
với người biết SQL nhỉ?

Có lẽ Excel dễ dùng hơn Access và Base.

No comments: