Apr 15, 2012

Emobile ở Nhật

Emobile là hãng của Huawei, vào Nhật từ 2007.
Họ chỉ cung cấp dịch vụ (USB 3G), team up với NTT Docomo,
năm nay đã cover được 90% dân số Nhật Bản.

Tốc độ tối đa 75Mbps với USB 3G thì cũng ổn.

Họ còn đánh trực tiếp vào các FTTH, ADSL provider bằng chiêu:
Bán 3G modem di động, giá rất rẻ, và lại di động nữa.

3G modem + (smart)phone đi thành 1 bộ cũng khá vui.

IMO, mobile ở Nhật đi trước thế giới nhiều, nhưng họ đã phải quay lại track
chung của cả thế giới: 3G, iOS, Android.

FTTH, ADSL sẽ chết. Ở Nhật thì đúng là chúng nó đang die dần.
Mobile, nghĩa là "di chuyển" được thì mới sống được.

/me nghĩ đây là 1 trend mới.

http://en.wikipedia.org/wiki/EMOBILE


Ảnh 75Mbps Pocket Wifi của Huawei.

Ở Vn chưa có 4G thì chưa làm được vụ này.

FPT có 4G test license. Họ sẽ chơi lại quả đậm với các provider khác để lấy market share.

http://www.flickr.com/photos/vuhung/6936100628/in/photostream

Tin thêm:
http://en.wikipedia.org/wiki/EMOBILE
http://webss.jp/emobile/ảnh

 

No comments: