Apr 11, 2012

Make Ubuntu an Access Point

Chào các bác,

Ubuntu, tất nhiên, có thể biến PC thành một access point ngon lành.
Vấn đề là, cách làm (theo guide của Ubuntu), phức tạp quá.
Phải gõ lệnh và dùng iptables thì không dễ dàng gì cho người mới dùng.
-> https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/WirelessAccessPoint

Trên Windows 7, em dùng conntectify.me và chỉ một vài click là xong.
-> http://www.connectify.me/

No comments: