Apr 10, 2012

Phân biệt đối xử

<Trích từ thông tin tuyển dụng>: "...ưu tiên sinh viên nữ năm cuối, nhanh nhẹn, và không nói tiếng địa phương."

Ở Mỹ thế đăng tuyển dụng phân biệt đối xử (không nói tiếng địa phương) thế này có khi bị kiện chết luôn

No comments: