May 22, 2012

Project Management: Protect Scope at any cost

Trong quản lý dự án, điều quan trọng nhất là bảo về bằng được phạm vi dự án bằng bất cứ giá nào.

Những yêu cầu thay đổi (CR) nhỏ, lũy tích có thể làm ảnh hưởng lớn tới tiến độ tổng thể của dự án, làm phát sinh overtime, làm nhụt nhuệ khí (motivation) của nhân viên... và hệ quả là project manager bị mất quyền kiểm soát dự án.

Một từ tiếng Anh thông dụng được chỉ việc là là "project creep". Với PM quá dễ tính, không biết cách thỏa thuận, project creep rất dễ xảy ra.

Một trong những cách thường gặp để bảo vệ phạm vi dự án là: 1) Kiên quyết hoặc khéo léo từ chối 2) Đề xuất đưa ra phase tiếp theo 3) Escalate lên cấp trên.

Định nghĩa rõ ràng phạm vi dự án, thiết kế chi tiết và review, meeting nhiều sẽ làm giảm nhưng không thể triệt tiêu CR.

Hợp đồng dự án giúp bảo vệ phạm vi dự án tốt hơn trong đa số trường hợp.

Với khách hàng Nhật, họ có "văn hóa" CR liên tục và dày đặc kể từ những ngày đầu tiên dự án cho tới khi dự án gần/đã kết thúc. Điều này được coi là hiển nhiên ở Nhật và người Nhật chấp nhận nó. Tuy nhiên, ở nước ngoài, ví dụ Việt Nam, đây là yếu tố khá quan trọng khi quản lý dự án được outsource từ Nhật.

Agile là một cách giải quyết đã được thử nghiệm thành công trong các dự án nhỏ và dự án phát triển sản phẩm (product). Trong phương pháp luận Agile, khách hàng được coi là một thành viên của đội phát triển; khách hàng communicate với thành viên dự án. Các công việc được chia thành từng sprint (tương đương phase trong mô hình waterfall) và print được chia đủ nhỏ (ví dụ 1 tháng), có sự feedback thường xuyên của khách hàng. Điểm lợi của cách làm này là: Luôn đảm bảo được sự thỏa mãn của khách hàng và góp phần hạn chế, giúp PM nhìn trước được CR thông qua việc communication thường xuyên.

cf. http://www.flickr.com/photos/vancouverfilmschool/5330405591/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: