May 20, 2012

Linux Live USB Creator on Windows 7

Tác giả Linux Live USB Creator hiểu Linux new comer nên làm cái app quá
bắt mắt luôn.

No comments: