Jun 5, 2012

Cảm nhận Debian 6

Kết luận:
Debian 6 (Squeeze) ổn định, thích hợp với servers, hệ thống cần chạy lâu
dài, không cần sự can thiệp của người quản trị.
Các gói phần mềm trong Debian tương đối cũ hơn so với phiên bản mới nhất
ở thời điểm hiện tại.

Nhận xét:
- Ổn định, rất ổn định
- Tiếng Việt hiển thị tốt ngay cả trong text mode
- Bản dịch tiếng Việt còn nhiều điểm khó hiểu
- Gnome 2 cũ (ở thời điểm hiện tại, Gnome 3 là desktop environment mặc
định ở hầu hết các distro khác)
- Quan trọng: deb/apt-get giải quyết dependency tốt
- Các lệnh apt-get update, apt-get upgrade luôn chạy thành công
- duckduckgo.com là trình duyệt mặc định -> tôn trọng privacy của người dùng
- Không gõ được tiếng Việt với OpenOffice (khá cũ)
- Nghĩa là: Debian chưa chuyển sang LibreOffice từ OpenOffice
- Các phần mềm tiếng Việt (điển hình là GNOME apps, Firefox,
Thunderbird, LibreOffice) chạy tốt khi set locale là vi

Cách cài đặt
- Dùng Debian net installer (nhẹ)
- Text mode trong installer
- Tải các gói cần thiết được tải từ Internet sử dụng 4G USB
- Gnome là desktop environment mặc định
- Sử dụng tiếng Việt trong quá trình cài đặt

Cảm nhận:
Lần gần nhất tôi sử dụng Debian net installer cách đây khoảng 10 năm và
Debian vẫn ổn định, đơn giản như triết lý mà họ đã đặt ra từ nửa đầu
thập kỷ 90. Server sử dụng Debian nổi tiếng chỉ cần cài là chạy với
thiết lập mặc định, tiết kiệm và không cần sự can thiệp nhiều của sysadmin.

No comments: