Jun 8, 2012

Talo - tạo website bán hàng với một click

Em có cảm tưởng dự án này đang làm lại cái bánh xe.
Giải pháp thương mại điện tử (kể cả chuyên nghiệp) đã  quá nhiều.

Nếu ý tưởng là tạo shop bán hàng với "one click" trên nên Drupal thì không hẳn là mới khi xét trên cả 2 khía cạnh "one click" (dễ cài đặt) hay Drupal (sử dụng Drupal framework, trong sáng, thân thiện, phổ dụng với lập trình viên Việt Nam do sử dụng PHP)

Mong các bác cho ý kiến về 1) Ý tưởng 2) Triển vọng dài hạn của dự án

http://wiki.vfossa.vn/mhst:ideas:talo

No comments: