Jun 30, 2013

Chia sẻ phương pháp họp

Chào cả nhà,

Xin chia sẻ một số điểm chính về cách họp của nhóm MHST2013-13

Điểm nhấn:
- Voice: Nói nhanh
- Freemind: Note cực nhanh, có cấu trúc, verbatim, tự nhiên
- Agenda:Có sự chuẩn bị

Các điểm khác:
- Họp thứ 7 17:00 GMT+7 hàng tuần. Đã fix thời gian
- Bằng skyppe (voice)
- Lead và note cuộc họp: 2 người hoặc một người
- Tool để note: freemind (note real time, không làm cuộc họp gián đoạn)
- Thành viên tham gia: Tất cả sinh viên và mentor
- Timebox: 1.5h (không họp quá lâu, không quá 2h)
- Agenda: Team lead chuẩn bị trước

Ví dụ về note tuần trước:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/28025272/MHST13-13.20130629.mm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/28025272/MHST13-13.20130629.pdf

Xem thêm:
https://www.facebook.com/nguyenvuhung/posts/10200766968048660

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: