Mar 30, 2011

clamav

 Gửi anh T,

Với Linux desktop: Không cần phí mua chương trình diệt virus vì
Linux miễn nhiễm với hầu hết[1] mã độc của Windows

Với clamav, một virus scanning engine mã mở sẽ không tốn một
đồng triển khai[2].

Nếu tích hợp Clamav với Spyware Terminator (Real-time shield)
sẽ có một giải pháp quét virus miễn phí.

Về virus database và engine: clamav chạy đủ nhanh và malware
database được cập nhật bởi cộng đồng *hằng ngày*

Công ty em dùng clamav cả năm nay và chưa có vấn đề gì xảy ra cả :)

[1] Đề tài này hơi bị dài nên em chỉ xin nói ngắn gọn là "hầu hết"
[2] http://www.clamav.net/lang/en/ clamav không có chức năng
   quét on-access real-time, nhưng tích hợp được với hầu hết
   các chương trình phổ dụng như ThunderBird


2011/3/29 Nguyễn Hữu Thành 

  Báo Việt Cộng: Chi 8 tỷ đồng để diệt virus cho 2.000 trường học
  Ngày 29/3, Công ty bảo mật Nam Trường Sơn (NTS Security) thông báo 
  sẽ tặng phần mềm bảo mật Kaspersky doanh nghiệp (KOSS) cho 2.000 trường học 
  tại Việt Nam.
  Phần mềm bản quyền này có thời hạn 6 tháng, được cài đặt cho 10 
  máy tính nối mạng Internet cho một trường học cấp 1, cấp 2 và cấp 3. 
  Mỗi gói sản phẩm nói trên có giá trị 4 triệu đồng. Tổng chương trình 
  lên tới 8 tỷ đồng.

No comments: