Jul 26, 2011

Tai nan ngon ngu - Sex Training Tour 2011

Báo Thanh Niên có đăng một chương trình lên là:

"Khởi động Sex Training Tour 2011"[1]

Hiểu đơn giản là có đi chơi loanh quanh (tour mà) với mục đích thực tập (traning) về tình dục (sex)
Như vậy nhất định là có "thực hành" (training cơ mà) rồi!

Nếu thay Training bằng Education cũng không ổn vì giáo dục (học) phải đi đôi với hành.

Theo em nghĩ, sao họ không dùng luôn tiếng mẹ đẻ cho lành nhỉ?
"Khởi động chương trình giáo dục giới tính 2011"

Với công tiếng Việt này chắc chả ai (dám/cố/có thể) hiểu sai nghĩa được.

[1] http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110228/Khoi-dong-Sex-Training-Tour-2011.aspx

No comments: