Jul 29, 2011

Is Linux immune to malware/virus

Linux có miễn nhiễm với virus, malware hay không?

2011/7/28 MrTux <mrtux@ubuntu-vn.org>
Cũng muốn trả lời lắm nhưng sẽ chẳng đi đến đâu đâu anh Hưng ạ.
Mấy cuộc tranh luận kiểu này, chán lắm, cứ để kệ họ đấy, mình đọc giải
trí cho vui.

Đúng là không nên mất thời giờ tranh luận, nhưng tôi nghĩ các bạn Unbuntu-vn cũng nên để chút thời giờ giải thích, viết thành bài nghiêm chỉnh và có hệ thống, upload ở đâu đó rồi cho cái link.
Sau này có ai thắc mắc bà con cứ chỉ qua link đó.


Tài liệu tiếng Anh thì quá nhiều rồi. Em nói luôn kết luận.

Với người dùng thông thường, có thể nói ngắn gọn rằng: Linux miễn nhiễm với virus máy tính.
Tuy nhiên, nó không hoàn toàn miễn nhiễm với loại chương trình độc hại.
Thực tế cho thấy rằng Linux được bảo vệ tốt và ít bị xâm phạm hơn so với Windows.

Xem
"Không có virus cho Linux" http://www.linux.com/learn/tutorials/284124-myth-busting-is-linux-immune-to-viruses
"Malware trên Linux" http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_malware

cf. http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?2310-Linux-ban-quyen-van-bi-nhiem-Virus-&p=320278#post320278

No comments: