Sep 27, 2011

Linus shares the pains and the joys of Linux kernel development

Chào các bác,

Linus chia sẽ những đau đớn nhưng sung sướng trong việc phát triển nhân
Linux đây :)

Linux kernel là dự án khủng, với hơn 13 triệu dòng code, hơn 1000
commiters đều
thuộc hàng hacker siêu sao và một lượng email trao đổi vô cùng lớn trải
rộng trên toàn thế giới.

Rõ ràng cách quản lý dự án theo những phương pháp cổ điển không thể hiệu
quả.

Với 1000 con người, anh không thể quản lý theo đầu công việc mà quản lý
theo con người và sự tin tưởng.
Thực ra, 1000 con người là quá nhiều để một mình Linus có thể điều khiển.
Do đó, có lẽ sự tin tưởng là yếu tố quan trọng.

Linus rất tự hào về git, là công cụ do anh tự phát triển.
Dù hơi có chút ego ở đây nhưng Linus có lẽ đúng và (Linus) đã tạo ra
công cụ chuẩn mới trong
mô hình phát triển phân tán.

Quy trình (workflow) dựa trên git; git là cổng chấp nhận hay từ chối các
commit.

Linux Kernel Mailing list là kênh giao tiếp chính, lưu lượng lớn.
Developers tránh sử dụng kênh riêng, trừ IRC.
Linus theo dõi LKML nhưng không phải tất cả mọi topic.

Tuy Linus là người có trách nhiệm cuối nhưng anh có ủy quyền.
Dù vậy, đôi khi Linus vẫn thích tham gia sâu vào tiểu tiết của những vấn
đề kỹ thuật.

Happy reading :)

Nguyễn Vũ Hưng

cf.
http://h30565.www3.hp.com/t5/Feature-Articles/Linus-Torvalds-s-Lessons-on-Software-Development-Management/ba-p/440

No comments: