Sep 26, 2011

Re: [HanoiLUG] HP to put $4.5 billion in open source investments do the trick

Ngày 9/26/2011 6:54 AM, Lê Xuân Thảo viết:
>> HP không phải là Red Hat và Canonical.
> Canonical vẫn chưa có lãi. Dù rất thành công ở mảng community, Canonical
> còn phải chứng minh mình ở mảng business.
Với Linux, HP làm ra tiền từ việc bán này và dịch vụ (phần mềm) (trên
máy chủ)

Redhat kiếm tiền từ dịch vụ (chính) và bán hệ điều hành (phụ) cùng các
phần mềm cho
doanh nghiệp trên Redhat.

Mô hình kinh doanh của Canonical với Ubuntu có lẽ khác
- Target vào thị trường desktop
- Bán Ubuntu dạng OEM (vẫn ít lãi)
- Bán OS và dịch vụ hỗ trợ OS (vẫn ít lãi)
- Marketplace (trung tâm phần mềm): Vẫn khiêm tốn nhưng IMO, rất có
tương lai

Trong mảng desktop, rõ ràng Canonical có những khách hàng tiềm năng lớn
là chính phủ
và những cá nhân, công ty, viện nghiên cứu... (khoảng vài phần trăm cả
desktop marketshare)
thực sự quan tâm tới đóng/mở.

Theo wikipedia[1], Canonical sẽ đầu tư 3 tới 5 năm để xây dựng thương hiệu
trước khi tạo ra lợi nhuận.

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Canonical_Ltd.#Business_plans

No comments: