Mar 4, 2012

A few things about Microsoft core fonts

---------- Forwarded message ----------
From: Nguyễn Vũ Hưng

Hi anh Thành,

2012/3/4 Nguyễn Hữu Thành <huuthanh.ng@gmail.com>:
> Trong MS Office dân ta thường để bộ chữ sẵn là TimeNewRomance còn
> trong Ubuntu thì không có bộ chữ ấy nếu không cài thêm gói
> ubuntu-restricted-extras?
Đúng thế anh ạ, nhưng cài ubuntu-restricted-extras[3] thì ngoài MS core fonts ra
còn nhiều thứ linh tinh cũng vào theo nữa.

Cái font mình cần là đây:
ttf-mscorefonts-installer

> Nó là bộ chữ độc quyền của M$?

Nói chính xác hơn: MS phân phối MS core fonts, nhưng EULA chỉ cấm tái
phân phối tới người dùng
có bất kỳ thay đổi nào[1].

Anh em FOSS đã lách luật[2]

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu-restricted-extras
[2] http://corefonts.sourceforge.net/
[3] http://corefonts.sourceforge.net/eula.htm


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

No comments: