Mar 9, 2012

BKAV news

Trước đó, một bạn đưa một file .html (vô hại) lên webscan.bkav.com.vn
để báo lỗi.
Sau đó BKAV phối hợp với C50 bắt người này.
Cách hành xử này được cho là không "đẹp".

Ngày 2012/02/24, nhóm tự xưng là Anonymous VN tiếp tục:
- Bkav forum defaced
- 134207 emails của forum (các thông tin khác về user thông đáng tin cậy)
- Toàn bộ database của forum cho đến ngày 2012/02/24

Anonymous VN cũng yêu cầu BKAV xử đẹp.
Nhưng thái độ của BKAV không thành thật, không xin lỗi.

Ngày 2012/03/08, Bkav bị tấn công tiếp
- 991355 thông tin cá nhân của khách hàng BKAV (bao gồm email, tel, tên đầy đủ)
- 905 thông tin cá nhân của nhân viên BKAV (bao gồm email, tel, tên
đầy đủ, ngày sinh, và quan trọng hơn nữa: giới tính)
- 1938 thông tin cá nhân (bao gồm tên thật, tel, chức vụ, ảnh cá nhân)
của nhân viên chính thức, cộng tác viên, các phòng ban

- Mã nguồn của hệ thống quản lý thông tin cá nhân (khách hàng, nhân viên)
- Nhiều tài liệu mật khác

No comments: