May 9, 2012

Apache OpenOffice (AOO) 3.4 ra lò

Sau một thời gian khá dài kể từ khi lùng nhùng chuyển đổi từ Sun sang Oracle, OpenOffice đã được Oracle tặng lại Apache Foundation dưới một dự án "vườn ươm thử nghiệm" (incubation) Apache OpenOffice, bản 3.4 được nâng cấp từ 3.3 đã ra đời.

Không nhiều chức năng mới, không nhiều bugfixes, các kênh (mailing list) hoạt động tương đối nhộn nhịp.

Không có bản Apache OpenOffice 3.4 tiếng Việt.

http://www.openoffice.org/news/aoo34.html
http://www.openoffice.org/download/other.html

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: