Feb 24, 2011

Redmine Bulk Time Entry plugin to record work time

https://github.com/edavis10/redmine-bulk_time_entry_plugin
Cho phép nhập nhiều timelog cùng một lúc trong một trang.
Có thể import timelog từ csv file.

No comments: